• معرفی مدیریت ها
  • مرکز مشاوره

وبینار پرسش و پاسخ پیرامون مسائل زوجین و...

مرکز مشاوره و سلامت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علم و صنعت با همکاری کانون همیاران سلامت روح و روان، وبینار پرسش و پاسخ پیرامون مسائل ذیل را چهارشنبه ۹۹/۳/۲۸ از ساعت ۱۸ الی ۲۰ برگزار می کند. مدرس کارگاه آقای دکتر فرحبخش، مشاور و روانشناس برجسته و رئیس مرکز مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی می باشند.
-زوجین و خانواده
-تعامل با همسر و والدین
-تربیت فرزند
-ارتباط موفق با همکار
-تعامل با دانشجو
سوالات خود را حداکثر تا روز دوشنبه ۹۹/۳/۲۶ خرداد به آدرس moshaverehiust.ac.ir  ارسال نمائید. 


1399/03/24   296 بار