• معرفی مدیریت ها
  • مرکز مشاوره

اجرای طرح خداقوت در خوابگاه

طرح خدا قوت در ایام امتحانات با حضور کارشناس مرکز مشاوره و دانشجویان همیار سلامت در بین دانشجویان خوابگاه دختران برگزار شد. در این طرح ضمن آرزوی موفقیت برای دانشجویان در این روزها، بروشورهای مربوط به مطالعه و تکنیک مدیریت فرصت ها و بسته پذیرایی شامل میوه و تنقلات سالم نیز در محل تجمع دانشجویان در سالن فوقانی سلف، حسینیه، بلوک خاتم، 1و 8 توزیع گردید.


1397/11/03   1027 بار