• معرفی مدیریت ها
  • گروه طرح و برنامه

برگزاری نظرسنجی درس استاد مشاور

گروه طرح و برنامه معاونت فرهنگی به مانند هر سال در اواخر آذر ماه اقدام به برگزاری نظرسنجی طرح استاد مشاور کرد. این نظرسنجی در تمامی دانشکده ها (به جز دانشکده برق) و در 26 کلاس درس اساتید مشاور برگزار شد.


1397/10/09   923 بار