• معرفی مدیریت ها
  • امور فرهنگی و فوق برنامه

به مناسبت هفته وحدت و تبریک سالروز ولادت پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام جعفر صادق(ع)بسته های شکلاتی در 4 طمع تهیه و در خوابگاه های برادران توسط کارشناس امور فرهنگی واحد خوابگاه برادران توزیع گردید.

به مناسبت هفته وحدت  و تبریک سالروز ولادت پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام جعفر صادق(ع)بسته های شکلاتی در 4 طمع تهیه و در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران توسط کارشنس امور فرهنگی واحد خوابگاه برادران توزیع گردید

لازم بذکر می باشد که نکات بهداشتی در بسته بندی و توزیع انجام گردید.


1399/08/21   458 بار