• معرفی مدیریت ها
  • امور فرهنگی و فوق برنامه

پوسترهای پروتکل بهداشتی بعد از طراحی و چاپ توسط کارشناس خوابگاه برادران در خوابگاه های دانشگاه علم و صنعت نصب گردید.

در موضوع کرونا مراقبت از خود، مراقبت از دیگران محسوب می شود، چرا که اگر از خود مراقبت نکنیم و به رعایت پروتکل های بهداشتی بی توجهی کنیم و در نهایت به کرونا مبتلا شویم موجب می شویم دیگران نیز به این ویروس مبتلا شوند، بر همین اساس از باب حق الناس و از باب حکم عقل باید به رعایت پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی توجه کنیم،بر همین اساس این واحد جهت یادآوری مجدد پوستر پروتکل های بهداشتی را طراحی کرده و با تایید مدیریت محترم امور فرهنگی و فوق برنامه در خوابگاه های برادران و خوابگاه خواهران دانشگاه علم و صنعت ایران نصب گردید.


1399/07/20   436 بار