• معرفی مدیریت ها
  • امور فرهنگی و فوق برنامه

رحلت حضرت محمد(ص) و امام حسن مجتبی(ع) توسط کارشناس واحد خوابگاه برادران در خوابگاه جشنواره برگزار گردید.

وفات حضرت محمد(ص) و امام حسن مجتبی(ع)

مراسم وفات حضرت رسول (ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) در خوابگاه جشنواره مورخ 04/08/98 بعداز نماز مغرب و عشاء همراه با سخنرانی و مرثیه سرایی و پذیرایی در حسینیه خوابگاه برگزار گردید


1398/08/04   236 بار