• معرفی مدیریت ها
  • امور فرهنگی و فوق برنامه

استقبال از دانشجویان ورودی جدید ،کارشناسی و دکترای توسط کارشناس امور فرهنگی خوابگاه برادران برگزار گردید.

مراسم استقبال از دانشجویان دکتری جدید الورود برگزار گردید.

در این مراسم معاونت فرهنگی، ضمن عرض تبریک و خیرمقدم به دانشجویان جدید الورود، بسته فرهنگی شامل فولدر چرمی سایز A5، کاغذ یادداشت کلاسوری، نقشه و بروشور معرفی دانشگاه، خودکار و گل به دانشجویان اهداء گردید

استقبال از دانشجویان کارشناسی 98

آیین استقبال از دانشجویان ورودی جدید کارشناسی در روزهای 31 شهریور و 1 مهر 98 برگزار شد
آیین استقبال از دانشجویان ورودی جدید کارشناسی دانشگاه علم و صنعت ایران در روز یکشنبه 31 شهریور ویژه دانشجویان تهرانی و دوشنبه 1مهر ویژه دانشجویان شهرستانی برگزار شد


1398/07/01   565 بار