• معرفی مدیریت ها
  • امور فرهنگی و فوق برنامه

هفدهمین همایش مدیران مسئول نشریات دانشگاهی

هفدهمین همایش مدیران مسئول نشریات دانشگاهی، به منظور انتخاب نمایندگان مدیران مسئول در شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 18 الی 20 خرداد ماه سال جاری در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران (مجتمع تحقیقاتی عصر انقلاب) برگزار می گردد.
مدیران مسئول و یا نمایندگان نشریات «پرواز»، «نبض»، «امکان»، «چمران»، «زیتون»، «ققنوس»، «تکنوپلاست»، «فیدار»، «آشنا» و «مهاجر»، به عنوان 10 نماینده دانشگاه علم و صنعت ایران در این انتخابات شرکت خواهند کرد.
ضمناً مکان همایش به شرح ذیل می باشد.
مسیر 1: تهران، جاده قدیم کرج، سه راه شهریار، بعد از شهرک سعیدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، سازمان پژوهش-های علمی و صنعتی ایران(مجتمع تحقیقاتی عصر انقلاب).
مسیر 2 : تهران بزرگراه آزادگان، مسیر شمال به جنوب، احمدآباد مستوفی، بعد از میدان پارسا، انتهای خیابان انقلاب، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران(مجتمع تحقیقاتی عصر انقلاب).

1398/03/04   1240 بار