• معرفی مدیریت ها
  • امور فرهنگی و فوق برنامه

درباره خانه نشریات

شریات دانشجویی یکی از ارکان فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان و عامل مهمی در بارور کردن عرصه تفکر و بحث و طرح مسایل و موضوعات مختلف در فضای دانشگاه می‌باشند. در حال حاضر صدور پروانه انتشار برای بیش از 80نشریه دانشگاهی از سوی کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه حرکت در این طول این اهداف متعالی می‌باشد.
حمایت مالی و تدارکاتی از نشریات دانشجویی، برگزاری دوره‌هایی آموزشی نشریات دانشگاهی از جمله دوره‌های فشرده روزنامه‌نگاری و ایندیزاین، تدوین شیوه‌نامه حمایت از نشریات دانشجویی، رتبه‌بندی نشریات دانشگاهی از جمله برنامه‌های در حال اجرا در خانه نشریات و دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت می‌باشد. علاوه بر این اطلاع‌رسانی از قوانین موجود و نحوه فعالیت در این حوزه، روند اخذ مجوز فعالیت در نشریات و حدود و اختیارات فعالیت در این حوزه، نحوه طرح شکایات از نشریات و ...جزء وظایف خانه نشریات دانشگاه می‌باشد.


1397/11/23   245 بار