• معرفی مدیریت ها
  • روابط عمومی معاونت

آغاز ثبت نام جشن دانش آموختگان (98-97)

ثبت نام جشن دانش آموختگان (98-97) از تاریخ 20 بهمن لغایت 23 اسفند 98 انجام می شود. این جشن در تاریخ یکم تا سوم اردیبهشت سال 1399 و به تفکیک دانشکده ها برگزار خواهد شد.

برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید


1398/11/20   3122 بار