• معرفی مدیریت ها
  • روابط عمومی معاونت

دو غزلِ پاییزی از صائبِ تبریزی

 

در فصلِ خزان به سر می‌بریم، همان «پادشاهِ فصل‌ها پاییز». اگر از شهرهایی که «رویشِ هندسیِ سیمان و آهن و سنگ» است به طبیعت پناه ببریم، از زیبایی‌های پاییز مبهوت می‌شویم و حال‌وهوای‌مان شاعرانه می‌شود. شاید هیچ‌کس نباشد که این بیتِ پاییزی را در یاد نداشته باشد:
خیزید و خز آرید که هنگامِ خزان است / بادِ خنک از جانبِ خوارزم وزان است
 
رنگارنگیِ طبیعت را با چند شعرِ خزانی «خیال‌انگیز» کنیم. این ویژه‌برنامۀ خزانیِ شانزده دقیقه‌ای را در اینجا ببینید:
 

https://shaareh.ir/nourian-saeb-payiz/

مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی

دانشگاه علم و صنعت ایران


1400/08/29   164 بار