• معرفی مدیریت ها
  • روابط عمومی معاونت

فیلم وبینار خانم دکتر فردوسی

با توجه به درخواست اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه، مبنی بر بارگذاری فیلم وبینار خانم دکتر فردوسی، این فایل در بخش های مختلف ضبط شده و عزیزان می توانند با مراجعه به کانال های مرکز مشاوره، این فیلم را مشاهده کنند.

کانال والدین دانشگاه علم و صنعت در تلگرام:       Olia_IUST
کانال والدین دانشگاه علم و صنعت در اپلیکیشن بله:     iust_parents


1399/10/06   124 بار