• معرفی مدیریت ها
  • روابط عمومی معاونت

اطلاعیه شماره چهار جشن دانش آموختگان (98-97)

با توجه به تغییر تاریخ برگزاری کنکور کارشناسی ارشد و محدودیت های برگزاری برنامه های گروهی، تاریخ جدید برگزاری جشن دانش آموختگان (98-97) متعاقبا اعلام خواهد شد. در ضمن، زمان ثبت نام در جشن دانش آموختگان تا تاریخ 15 خرداد 99 تمدید می گردد
همچنین زمان ویرایش اطلاعات ثبت نام شدگان از تاریخ 10 تا 15 خرداد99 ماه امکان پذیر خواهد بود.
با تشکر
دبیرخانه جشن دانش آموختگان


1399/01/16   1147 بار