• معرفی مدیریت ها
  • روابط عمومی معاونت

نشست سالیانه دانشجویان دکتری با هیات رئیسه دانشگاه

نشست با دانشجویان دکتری به دعوت معاونت فرهنگی و اجتماعی در روز دوشنبه مورخ 10/4/98 در مجتمع فرهنگی امام خمینی دانشگاه علم و صنعت برگزار شد. در این جلسه هیئت رئیسه دانشگاه، روئسا و معاونان دانشکده ها و دانشجویان دکتری حضور داشتند.

ابتدا دکتر ذاکری(رئیس دانشگاه)، دکتر واحدی(معاون آموزشی)، دکتر محمدی(معاون پژوهش و فناوری)، دکتر قائمی(معاون دانشجویی) و دکتر شریعت(معاون فرهنگی) نکات کلی و نظرات خود را پیرامون مسائل و موضوعات مطرح برای دانشجویان دکتری بیان کردند. سپس دانشجویان حاضر در جلسه ضمن طرح مسائل و نقطه نظرات خود به طرح سوالات خود پرداختند که تعدادی از آنها با توجه محدودیت زمانی جلسه پاسخ داده شد.

بیشترین سوالات مطرح شده توسط دانشجویان در زمینه سنوات تحصیلی، معیشت دانشجویان، با توجه به حضور تمام وقت در دانشگاه، ظرفیت خوابگاه ها و ... بود.


1398/04/12   810 بار