اطلاعیه سلسله وبینارهای نشست های گفتمانی،با موضوعات قرآنی(ویژه اساتید و خانواده ها)
اطلاعیه سلسله وبینارهای نشست های گفتمانی،با موضوعات قرآنی(ویژه اساتید و خانواده ها)
اطلاعیه ثبت نام مجموعه وبینارهای پاییزانه
اطلاعیه ثبت نام مجموعه وبینارهای پاییزانه
برگزاری سیزدهمین دوره روزنامه نگاری
خانه نشریات دانشگاه علم و صنعت ایران اقدام به برگزاری سیزدهمین دوره روزنامه نگاری به مدت 16 ساعت در روزهای 28 و 29 بهمن ماه سال جاری نموده است.