• معرفی مدیریت ها
  • گروه طرح و برنامه
سومین همایش ملی «دانشگاه اخلاق‌مدار» آذرماه امسال برگزار می‌شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه تهران، فراخوان این همایش ملی که با هدف گسترش اخلاق حرفه‌ای و تحقق دانشگاه اخلاق‌مدار برگزار می‌شود از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران اعلام شد.
مصوبات شورای فرهنگی در سال 97
مصوبات شورای فرهنگی در سال 97 شامل موارد ذیل می باشد:
آیین نامه شورای فرهنگی دانشگاه ها
آیین نامه شورای فرهنگی دانشگاه هاـ بخشی از آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها به شرح ذیل می باشد:
معرفی کمیته راهبردی فرهنگی
تدوین برنامه راهبردی در حوزه ی فرهنگی، یکی از اقدامات کلیدی و بسیار مهمی است که می تواند نقش بسزایی در تحقق هر چه بهتر اهداف فرهنگی در دانشگاه ایفا نماید. بدین منظور، پس از تشکیل کمیته تدوین برنامه راهبردی دانشگاه در حوزه ی فرهنگی، با همکاری ارزشمندی که اعضای محترم کمیته داشته اند، تا کنون اقدامات مهم و منسجمی در حوزه ی معاونت فرهنگی - اجتماعی دانشگاه، در این خصوص صورت گرفته است که در ادامه به اهم این موارد، اشاره خواهد شد.
سنجش افکار و رصد فرهنگی
رصد فرهنگی عبارت است از: «تحلیل و بررسی ارزش‌ها، نگرش ‎ ها، هنجارها و رفتارهای موجود در جامعه، سطح فرهنگ ملی و عمومی و خرده فرهنگ‌ها که برای مسأله شناسی فرهنگی و پایش جریان‌های فرهنگی تولید شده در حوزه‌های مختلف جامعه اعم از فرهنگ دینی، فرهنگ سیاسی، فرهنگ اقتصادی، فرهنگ مدنی و فرهنگ علمی انجام می‌گیرد و هدف آن آینده نگری فرهنگی و شناسایی به موقع جریان ‎ ها و مسائل فرهنگی و ارائه‌ راهبردهای مواجهه صحیح با آن ‎ ها می‌باشد »
نظارت و ارزیابی فرهنگی و اجتماعی
اهم فعالیت های این دفتر به این قرارند:
دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی
برای افزایش کارائی فعالیت های صورت گرفته در معاونت فرهنگی و اجتماعی و همچنین ارتقاء کیفیت برنامه ها و به روز رسانی آئین نامه ها و قوانین لازم است در همه زمینه ها مطالعات مورد نیاز انجام گرفته و برنامه ریزی شود. لذا این دفتر موظف است در حوزه های مختلف مطالعات لازم را انجام داده و نتایج را برای افزایش کارائی و ارتقاء برنامه ها به واحد های مربوطه ارائه نماید.
مهم ترین دستور جلسه های شورای فرهنگی دانشگاه در سال 94
مهم ترین دستور جلسه های شورای فرهنگی دانشگاه در سال 94 به شرح ذیل می باشد.
مهم ترین دستور جلسه های شورای فرهنگی دانشگاه در سال 95
مهم ترین دستور جلسه های شورای فرهنگی دانشگاه در سال 95 به شرح ذیل می باشد.
مهم ترین دستور جلسه های شورای فرهنگی دانشگاه در سال 96
مهم ترین دستور جلسه های شورای فرهنگی دانشگاه در سال 96 به شرح ذیل می باشد.