• معرفی مدیریت ها
  • روابط عمومی معاونت
گزارش همایش اولیای دانشجویان نو ورود ۱۴۰۰
گزارش همایش اولیای دانشجویان نو ورود ۱۴۰۰
درس گفتارِ حافظ شناسی قسمتِ هفتم (۷)
درس گفتارِ حافظ شناسی قسمتِ هفتم (۷)
درس گفتارِ حافظ شناسی قسمتِ ششم (۶)
درس گفتارِ حافظ شناسی قسمتِ ششم (۶)
دو غزلِ پاییزی از صائبِ تبریزی
دو غزلِ پاییزی از صائبِ تبریزی
اطلاعیه در خصوص عکس با لباس دانش آموختگی
اطلاعیه در خصوص عکس با لباس دانش آموختگی
تلاوت قرآن توسط قاری بین المللی در مسجد الشهداء دانشگاه
تلاوت قرآن توسط قاری بین المللی در مسجد الشهداء دانشگاه
تلاوت قرآن توسط قاری بین المللی در مسجد الشهداء دانشگاه
تلاوت قرآن توسط قاری بین المللی در مسجد الشهداء دانشگاه
تلاوت قرآن توسط قاری بین المللی در مسجد الشهداء دانشگاه
تلاوت قرآن توسط قاری بین المللی در مسجد الشهداء دانشگاه
نشست سالیانه مسئولین حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی با کارمندان معاونت
نشست سالیانه مسئولین حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی با کارمندان معاونت
طرح های در حال اجرا در مرکز مشاوره
طرح های در حال اجرا در مرکز مشاوره