• معرفی مدیریت ها
  • مرکز مشاوره
  • اطلاعیه ها
اردوی باغ نگارستان
اردوی بازدید از باغ موزه نگارستان و باغ موزه مقدم به همراه کارگاه "کمالگرایی و اهمالکاری" ویژه دانشجویان خوابگاه دختران روز جمعه مورخ 97/12/10 از ساعت 9 الی 16 برگزار خواهد شد.
دومین جلسه کارگاه ابعاد ازدواج
دومین جلسه از سلسله کارگاه های بررسی ابعاد مختلف ازدواج روز چهارشنبه 97/9/28 از ساعت 18 الی 19/30 در کتابخانه بلوک 9 خوابگاه دختران برگزار خواهد شد
کارگاه در جستجوی هدف و معنای زندگی
کارگاه در جستجوی هدف و معنای زندگی در تاریخ 97/9/20 از ساعت 13 الی 14/30 در دانشکده مهندسی شیمی توسط استاد ساویز برگزار خواهد شد. محل برگزاری کارگاه اتاق 146 دانشکده می باشد.
اردوی امامزاده صالح
اردوی زیارت امامزاده صالح، بازدید از موزه سینما و پارک جمشیدیه به همراه کارگاه هدفمندی، برنامه ریزی و سازگاری با زندگی خوابگاهی ویژه دانشجویان کارشناسی ورودی 97 خوابگاه دختران روز پنجشنبه مورخ 97/9/22 از ساعت 8:30 الی 17 برگزار خواهد شد.
گزارش کارگاه ابعاد ازدواج
از سلسله کارگاههای طرح استاد مشاور ویژه دانشجویان کارشناسی ورودی97، کارگاهی با عنوان مهارت مدیریت زمان و برنامه ریزی در روز شنبه مورخ 97/9/17 از ساعت 13 الی 15 در دانشکده عمران برگزار می شود. مدرس این کارگاه سرکار خانم بهارلو از روان شناسان مرکز مشاوره دانشگاه هستند.
مدیریت زمان
از سلسله کارگاههای طرح استاد مشاور ویژه دانشجویان کارشناسی ورودی97، کارگاهی با عنوان مهارت مدیریت زمان و برنامه ریزی در روز شنبه مورخ 97/9/17 از ساعت 13 الی 15 در دانشکده عمران برگزار می شود
کارگاه ابعاد مختلف ازدواج
اولین جلسه از سلسله کارگاههای ابعاد مختلف ازدواج ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری 97 روز چهارشنبه مورخ 97/9/14 در سالن تلویزیون خاتم خوابگاه دختران برگزار خواهد شد.
کارگاه کنترل استرس و آمادگی امتحان
از سلسله کارگاه های طرح استاد مشاور ویژه دانشجویان کارشناسی ورودی 97، کارگاهی با عنوان مهارت کنترل استرس و آمادگی امتحان در روز دوشنبه 97/9/12 از ساعت 13 الی 15 در دانشکده راه آهن برگزار می گردد.
کارگاه مدیریت زمان و برنامه ریزی
از سلسله کارگاههای طرح استاد مشاور ویژه دانشجویان کارشناسی ورودی97، کارگاهی با عنوان مهارت مدیریت زمان و برنامه ریزی در روز دوشنبه مورخ 97/9/12 از ساعت 13 الی 15 در دانشکده مکانیک برگزار می گردد.
کارگاه مهارت کنترل استرس
از سلسله کارگاههای طرح استاد مشاور ویژه دانشجویان کارشناسی ورودی97، کارگاهی با عنوان مهارت کنترل استرس و آمادگی امتحان در روز شنبه مورخ 97/9/10 از ساعت 15 الی 17 در دانشکده ریاضی برگزار می گردد.