• معرفی مدیریت ها
  • ارتباط با مدارس
  • اخبار
برگزاری جشنواره ایدآموز 2
دفتر ارتباط با مدارس دانشگاه علم و صنعت ایران با همکاری معاومت فرهنگی و اجتماعی قصد برگزاری جشنواره اید آموز 2 را در تاریخ های 2 و 3 اسفند جهت تعامل دانش آموزان با مقوله استارت آپ و تجربه کوتاهی از کارگروهی و استار آپی را دارد
برگزاری رویداد دانش آموزی چارسوق
در روز جمعه مورخ 12 بهمن سال 1397، دفتر ارتباط با مدارس دانشگاه علم و صنعت ایران با همکاری سازمان بسیج دانش آموزی رویداد دانش آموزی چارسوق را برای جمعی 100 نفری از دانش آموزان مناطق مختلف تهران برگزار کرد. این رویداد که در دانشکده راه آهن برگزار شد از ساعت 8 صبح تا 19 ادامه پیدا کرد و در پایان به نفرات برتر لوح تقدید ارائه شد.
برگزاری بازدید علمی مدرسه امام مهدی
روز یکشنبه مورخ 6 بهمن ماه 1397 دانشگاه علم و صنعت ایران شاهد بازدید 60 نفر از دانش آموزان مدرسه امام مهدی بود. دانش آموزان این مدرسه با بازدید از دانشکده های راه آهن، مکانیک، معماری و دیگر فضاهای کارگاهی و آزمایشگاهی دانشگاه با توانمندی ها، فضای علمی و رشته های تحصیلی دانشگاه علم و صنعت ایران آشنا شدند.