• معاونت فرهنگی و اجتماعی
  • معرفی مدیران معاونت

معرفی مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه

رزومه

رتبه علمی: دانشیار

تحصیلات:

کارشناسی ارشد ریاضی محض (هندسه توپولوژی) دانشگاه علم و صنعت ایران، سال 1373 دکتری ریاضیات (هندسه توپولوژی ) دانشگاه والنسین فرانسه، سال 1385


اطلاعات تماس

تلفن مستقیم: 1684613114

تلفن داخلی: 5406

نمابر: -

پست الکترونیک: dehghannezhad@iust.ac.ir

معرفی مدیر ارتباطات فرهنگی و اجتماعی

رزومه

رتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی : مکانیک گرایش طراحی کاربردی


اطلاعات تماس

تلفن مستقیم: 77240460 (021)، 77240540 الی 50

تلفن داخلی: 2436

نمابر: 02177491238

پست الکترونیک: marzban@iust.ac.ir

معرفی مدیر مرکز مشاوره

رزومه

رتبه علمی: دانشیار رشته تحصیلی : مکانیک گرایش طراحی کاربردی

اطلاعات تماس

تلفن مستقیم: 3-77240392

تلفن داخلی: 2415

نمابر:

پست الکترونیک: movahedirad@gmail.com

معرفی مدیر گروه طرح و برنامه

رزومه

رتبه علمی: دانشیار گرایش : صنایع شیمیایی معدنی تحصیلات: - دکتری مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سال 1390 کارشناسی - عمران - دانشگاه علم و صنعت ایران - 1369 - کارشناسی ارشد مهندسی شیمی (گرایش مهندسی شیمی پیشرفته)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،سال 1385

اطلاعات تماس

تلفن مستقیم: 77240662

تلفن داخلی: 4220

نمابر: 77240661

پست الکترونیک: norouzbeigi@iust.ac.ir