• معاونت فرهنگی و اجتماعی
  • معرفی کارکنان معاونت

معرفی کارکنان معاونت فرهنگی و اجتماعی

عکس پرسنلی نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن داخلی پست الکترونیک
حسن ضیایی فرد مسئول دفتر معاونت ۲۴۰۰ و ۲۴۰۱ ziyaih@iust.ac.ir
مهدی رستمی عامل مالی - -
اعظم رجبی جیرنده مسئول مالی و مسئول کار دانشجویی ۲۴۱۰ a_rajabi@iust.ac.ir
آقای احمدی تدارکات - -
آقای میرزایی تدارکات - -

تلفن مستقیم: ۷۷۲۴۰۵۶۳

فکس: ۷۷۲۴۰۵۶۲

پست الکترونیک: sca@iust.ac.ir

شماره پیامک: 30004554552481

آدرس: تهران - میدان رسالت - خیابان هنگام - خیابان دانشگاه علم و صنعت - دانشگاه علم و صنعت ایران - ساختمان ۱۵ خرداد - طبقه دوم - معاونت فرهنگی اجتماعی

معرفی کارکنان مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه

عکس پرسنلی نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن داخلی پست الکترونیک
مرضیه جودکی رئیس اداره فعالیتهای فرهنگی هنری
(کارشناس امور فرهنگی خوابگاه خواهران، حج و اردوها)
۲۴۳۷ joodakim@iust.ac.ir
سعید سلیمی کارشناس امور اجرایی، کارشناس سایت مدیریت،
رابط اداری و رابط رفاهی معاونت فرهنگی اجتماعی،
مسئول اتاق فرمان تالار شهید بهرامی،
کارشناس مالی مدیریت ارتباط با مدارس،
امین اموال معاونت فرهنگی اجتماعی
۲۴۱۳ salimis@iust.ac.ir
محبوبه یوسفی کارشناس مالی ۲۴۶۵ yosefim@iust.ac.ir
رسول دهقانی مسئول دفتر امور فرهنگی و فوق برنامه ۲۴۲۹ -
مهدی شمسی کارشناس فرهنگی نشریات دانشگاهی ۲۴۰۸ mshams@iust.ac.ir
هما حاتمی نسب مسئول امور فرهنگی بانوان کارشناس کانون های فرهنگی هنری ۲۴۳۵ -
هادی منیر کارشناس تشکلهای اسلامی ۲۴۶۸ hadimonir@iust.ac.ir
مسعود مسعودی کارشناس انجمن های علمی ۲۴۷۰ m_masoudi@iust.ac.ir
عباس خانعلی زاده مسئول مجتمع فرهنگی هنری شهید بهرامی
امین اموال مجتمع فرهنگی هنری شهید بهرامی
۲۴۱۳ -
مصطفی عظیمی کارشناس امور فرهنگی خوابگاه برادران ۲۴۳۲ mostafaazimi۲۷۶۵@yahoo.com
یوسف خیراللهی امور تدارکات آمفی تئاتر شهید بهرامی ۲۴۳۴ -
عباس جهانیان تسهیل دار ۲۴۶۲ -
احد خطیب زاده تدارکات - -

تلفن مستقیم: ۷۷۲۴۰۴۶۲

فکس: ۷۷۴۹۱۰۳۷

آدرس: تهران - میدان رسالت - خیابان هنگام - خیابان دانشگاه علم و صنعت - دانشگاه علم و صنعت ایران - ساختمان ۱۵ خرداد - طبقه دوم - مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه

معرفی کارکنان مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی

عکس پرسنلی نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن داخلی پست الکترونیک
فاطمه امیری مسئول دفتر، دبیرخانه ستاد فرهنگی رفاهی ۲۴۳۶ amirif@iust.ac.ir
محمد شکوری کارشناس امور فرهنگی اساتید، مدیران فرهنگی، اساتید مشاور،
دبیرخانه فارغ التحصیلان، مسئول فناوری اطلاعات مدیریت
۲۴۶۹ m_shakouri@iust.ac.ir
میثم جمشیدی کارشناس امور فرهنگی کارکنان،
واحد آموزش های فرهنگی و اجتماعی، امور مالی مدیریت
۲۴۲۷ jamshidi_m@iust.ac.ir
سید محمد موسوی تدارکات - -

تلفن مستقیم: ۷۷۲۴۰۴۶۰

فکس: ۷۷۴۹۱۲۳۸

پست الکترونیک: csc@iust.ac.ir

شماره پیامک: ۳۰۰۰۹۹۰۰۹۹۰۰۰۱

آدرس: تهران - میدان رسالت - خیابان هنگام - خیابان دانشگاه علم و صنعت - دانشگاه علم و صنعت ایران - ساختمان ۱۵ خرداد - طبقه سوم - مدیریت ارتباطات فرهنگی اجتماعی

معرفی کارکنان مدیریت مرکز مشاوره

عکس پرسنلی نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن داخلی پست الکترونیک
مهدی عسکری پور مسئول دفتر
مسئول فنی مرکز و نظارت بر امور مشاوره
۲۴۱۵ askaripoormehdi@yahoo.com
معصومه ندایی مشاور آموزشی و دبیر کمیسیون تخصصی موارد خاص
مسئول کارگروه ارتباط با اولیاء
۲۴۱۵ m_nedaee@yahoo.com
نیلوفر امیر زاهدی مدیر سایت و دبیر کارگروه تبلیغات
مسئول طرحهای ارسالی از وزارت علوم: سلامت روان، سیمای زندگی و...
۲۴۱۵ amirzahedis۴@yahoo.com
بنفشه قربانی مسئول پذیرش
مسئول پیگیری و هماهنگی امور مشاورین
۲۴۱۱ bghorbanih@gmail.com
خانم نطنزی مشاوره امور خوابگاه ها و اردوها - -
رضا اسدزاده امور خدمات و تدارکات
نامه رسان
۲۴۱۵ -

تلفن مستقیم مرکز مشاوره: ۳-۷۷۲۴۰۳۹۲

تلفن مستقیم پذیرش: ۷۷۲۴۰۴۶۴

آدرس: تهران - میدان رسالت - خیابان هنگام - خیابان دانشگاه علم و صنعت - دانشگاه علم و صنعت ایران - روبروی دانشکده مواد و شیمی - مرکز مشاوره

معرفی کارکنان گروه طرح و برنامه

عکس پرسنلی نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن داخلی پست الکترونیک
مرجانه تیموریان کارشناس نظارت و ارزشیابی ۴۲۲۴ teimoorianm@iust.ac.ir
فاطمه موحدیان کارشناس برنامه ریزی فرهنگی ۴۲۲۲ f_movahedian@iust.ac.ir
لیلا رضایی مسئول دفتر، مسئول سایت، امور مالی ۴۲۲۰ l_rezai@iust.ac.ir

تلفن مستقیم: ۷۷۲۴۰۶۶۲

فکس: ۷۷۲۴۰۶۶۱

آدرس: تهران - میدان رسالت - خیابان هنگام - خیابان دانشگاه علم و صنعت - دانشگاه علم و صنعت ایران - ساختمان ۱۵ خرداد - طبقه دوم - معاونت فرهنگی اجتماعی

معرفی کارکنان روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی

عکس پرسنلی نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن داخلی پست الکترونیک
علی زندی مسئول سایت و امور مالی ۴۱۶۶ zandi@iust.ac.ir
سیدجواد باقری امور اجرایی ۳۶۶۴ j_bagheri@mail.iust.ac.ir

تلفن مستقیم: ۷۷۲۴۰۵۰۵

فکس: ۷۷۲۴۰۶۵۸

آدرس: تهران - میدان رسالت - خیابان هنگام - خیابان دانشگاه علم و صنعت - دانشگاه علم و صنعت ایران - ساختمان ۱۵ خرداد - طبقه سوم - روابط عمومی معاونت فرهنگی اجتماعی