• معاونت فرهنگی و اجتماعی
  • معرفی معاون فرهنگی و اجتماعی

رزومه

رتبه علمی: دانشیار

تحصیلات:

دکتری -ادبیات و زبان فارسی- دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی ارشد - ادبیات و زبان فارسی - دانشگاه اهواز

کارشناسی - ادبیات و زبان فارسی - دانشگاه شیراز 


اطلاعات تماس

تلفن مستقیم: ۷۷۲۴۰۵۶۳

تلفن داخلی: 7400-1

نمابر: ۷۷۲۴۰۵۶۲

پست الکترونیک: a_arjomandi@iust.ac.ir